За нас

Международна Академия за Квалификация и Развитие в Образованието притежава лицензия  за център за професионално обучение с №2020121531.

М.А.К.Р.О. има за цел да предостави на своите партньори адекватно обучение и помощ посредством утвърдени в световен мащаб практики и методики за ефективно преподаване.

М.А.К.Р.О. предоставя обучения посредством академии представляващи поредица от организирани събития, провеждани извън България, съвместно с Ем Джи Продюсинг ЕООД и Запрянов Травел ЕООД.

Основни лектори на М.А.К.Р.О. академиите са:

г-жа Мария Тенчева – консултант по въпроси свързани с образованието и неформалното обучение

адв. Янко Янков – експерт по трудово-правни въпроси

Вашият коментар