Списък на професиите в ЦПО М.А.К.Р.О.

1. Професия „Оператор на компютър“, код 482030

 • 1.1. Специалност „Текстообработване“, код 4820301 – I СПК

2. Професия „Машинен техник“, код 521010

 • 2.1. Специалност „Машини и съоръжения в металургията“, код 5210103 – III СПК
 • 2.2. Специалност „Машини и системи с ЦПУ“, код 5210105 – III СПК
 • 2.3. Специалност „Машини и съоръжения за заваряване“, код 5210113 – III СПК
 • 2.4. Специалност „Технология на машиностроенето“, код 5210117 – III СПК

3. Професия „Заварчик“, код 521090

 • 3.1. Специалност „Заваряване“, код 5210901 – I СПК

4. Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020

 • 4.1. Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250201  – II СПК
 • 4.2. Специалност „Пътно-строителна техника“, код 5250202 – II СПК

5. Професия „Помощник в строителството“, код 582080

 • 5.1. Специалност „Основни и довършителни работи“, код 5820801  – I СПК

6. Професия „Камериер“, код 811030

 • 6.1. Специалност „Хотелиерство“, код 8110301  – I СПК

7. Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, код 811090

 • 7.1. Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“, код 8110901 – I СПК
 • 7.2. Специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“, код
  8110902 – I СПК

8. Професия „Аниматор в туризма“, код 812040

 • 8.1 Специалност „Туристическа анимация“, код 8120402 – III СПК