Покана от M.A.K.P.O.

Международна Академия за Квалификация и Развитие в Образованието Ви кани да вземете участие в модулни обучения по програма С.Т.Е.П./Съвременни Техники  за Ефективно Преподаване/

“Като хора, които работим по проблемите на образованието, амбицирани да го направим достъпно за повече хора, разработихме проект „Стъпка след стъпка“, чиято цел беше приложението на сугестопедията не само в чуждоезиковото обучение, но и в различни учебни предмети, изучавани в училище. Като резултат от усилията на екипа бяха създадени обучителни и мултимедийни материали по всеки от предметите за 7 и 8 клас – Български език и Литература, Английски език, Математика, Физика, История, География, Биология, Химия и Информационни технологии. Учебното съдържание е съобразено с ДОИ – държавните образователни изисквания за всеки предмет.”

  • “При деца в училищна възраст наблюдавахме положителна промяна в отношението към обучителния процес, бърз напредък в усвояване на учебното съдържание и мотивация за учене. Те успяха да усвоят преподадения материал с лекота, удоволствие и за почти два пъти по малко-време от училищния хорариум часове, съгласно ДОИ. Методът оказа особено положително влияние върху тяхната увереност и вяра в собствените им възможности”

“Убедени сме, че именно при децата, сугестопедията може да постигне най-добри обучителни резултати. Затова амбицията на нашия екип е да продължим да работим в областта на училищната сугестопедия.”

Г-жа Мария Тенчева

Още…

Post navigation